MTS-300

Okayo MTS-300 to wielojęzyczny, automatyczny system radiowej transmisji tourguide do przekazywania nagranych komunikatów audio. Innymi słowy to w pełni automatyczny system audioprzewodników. MTS-300 współpracuje z modułem GPS, co oznacza że nagrane audioprzewodniki uruchamiane są automatycznie po wejściu w ustalone indywidualnie koordynaty GPS.

MTS-300 to idealne rozwiązanie dla statków wycieczkowych, żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej, autokarów wycieczkowych, busów wycieczkowych i tour-busów.

MTS-300 to:

  • Transmisja audioprzewodnika w maks. 32 językach, Nawet 9999 audycji na 1 język
  • Możliwość korzystania na pokładzie statku lub pojazdu
  • 1 system do wykorzystania na pokładzie i poza nim – możliwość korzystania poza statkiem/pojazdem z użyciem mobilnego kieszonkowego nadajnika
  • Współpraca z systemem GPS i Glonass
  • 100-300 metrów zasięgu
  • wzmacniacz antenowy
  • odbiornik GPS
  • przyjazne oprogramowanie do zarządzania